Hvordan vinne valg. Moderne politisk kommunikasjon by Tarjei Skirbekk

Hvordan vinne valg. Moderne politisk kommunikasjon

By Tarjei Skirbekk

  • Release Date: 2013-04-13
  • Genre: Politics & Current Events
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Hvordan vinne valg i et samfunn som er i stadig endring?
Det kreves mer for å vinne valg enn før. Å finne riktig budskap og utvikle en tydelig strategi er kjernen i moderne politisk kommunikasjon. Med sin lange erfaring fra det politiske liv gir Tarjei Skirbekk et unikt innblikk i hvordan politiske partier utarbeider sine strategier i arbeidet med å nå velgerne.
Politikerne må kunne engasjere og politikken må være relevant for velgerne. Hvis velgerne kjenner seg igjen i partienes beskrivelser av utfordringene i samfunnet, vil de lettere være enige i løsningene som presenteres.
Moderne politisk kommunikasjon handler om å bruke en rekke metoder og teknikker som koordineres i en strategisk tenkning. Denne boken gir retningslinjer og verktøy for å lykkes med politisk kommunikasjon i en ny tid, hvor velgerne er i bevegelse og et fragmentert medielandskap gjør det vanskeligere å nå dem.
Tarjei Skirbekk (født 1971) har i mange år jobbet med politisk kommunikasjon og strategi for Arbeiderpartiet på Stortinget, i regjering og på partiets hovedkontor på Youngstorget. Gjennom sitt virke har han opparbeidet en unik innsikt til norsk og internasjonal politikk og for hvordan valgkamper planlegges og gjennomføres. Skirbekk er utdannet idéhistoriker og jobber i Statoil. Hvordan vinne valg i et samfunn som er i stadig endring?

keyboard_arrow_up