Hvem drepte Jan Wiborg? by Knut Lindh

Hvem drepte Jan Wiborg?

By Knut Lindh

  • Release Date: 2014-08-26
  • Genre: Europe
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

For tjue år siden truet Wiborg med å fortelle hvem som førte politikerne bak lyset da Stortinget omgjorde beslutningen om å legge Norges nye hovedflyplassen til Hurum og vedtok Gardermoen i stedet. Noen dager senere ble han lokket til København, der han falt ut av et hotellvindu og døde. Dansk politi slo fast at Wiborg hadde begått selvmord og etterforsket ikke dødsfallet. Norsk påtalemyndighet sa seg enig. Først seks år senere nedsatte Stortinget en kommisjon for å granske Wiborgs død. Kommisjonen beskrev Jan Wiborg som paranoid og suicidal og hevdet at han reiste til København for å ta sitt eget liv. Knut Lindh har intervjuet sentrale aktører og foretatt en kritisk gjennomgang av Smith-kommisjonens rapport og underlagsmateriale, som har vært hemmeligstemplet siden 2001. Han trekker en helt annen konklusjon enn kommisjonen.

Reviews

  • Overbevisende fortalt og knusende kritikk av det offentlige

    5
    By Noët Teroey
    At denne boken ikke har fått massive, politiske og juridiske ringvirkninger, viser med all mulig tydelighet at politiske interesser kan gå over lik i sin kjølige målrettethet. I dette tilfellet over liket av Jan Wiborg, dessverre.

keyboard_arrow_up