Besinnelse by Hans Kolstad

Besinnelse

By Hans Kolstad

  • Release Date: 2013-12-06
  • Genre: Politics & Current Affairs
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Tsunamien i Stillehavet, orkanen Katarina i USA, skogbranner i Australia, jordskjelv i flere asiatiske land og, ikke minst, hele klodens klimaendringer. Stilt overfor naturen er menneskene små og sårbare. Så hvorfor har vi så lenge trodd at det er vi som har overtaket på den?
Filosofen Hans Kolstad søker i disse tekstene å belyse andre og alternative måter å tenke naturen på. Gjennom drøftelser av naturbegrepet i antikken, middelalderen og i moderne tid, vil boken vise hvordan naturen frem til våre dager er blitt oppfattet. Men tekstene går samtidig ut over det rent historiske, ved å belyse nye naturoppfatninger som har gjort seg gjeldende i det 20. århundre. I dette perspektivet handler det ikke lenger om hvordan naturen er blitt oppfattet, men hvordan den kan bli oppfattet.
Kolstad fremholder at å tenke naturen er ensbetydende med å tenke mennesket. Kampen for naturen er i siste instans kampen for mennesket. Den økologiske krisen vi opplever i vår tid, gjør at det haster med å finne et svar, og det er nettopp det denne boken kan hjelpe oss med.
Hans Kolstad er utdannet i Norge og Frankrike, er daglig leder av Humanistisk Kollegium og underviser i fransk litteratur og filosofi ved Universitetet i Oslo. Han er en av samtidens betydeligste Bergson-kjennere.

keyboard_arrow_up