Evolusjon by Markus Lindholm

Evolusjon

By Markus Lindholm

  • Release Date: 2013-01-25
  • Genre: Life Sciences
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

All natur har også sin kulturhistorie, sine tradisjoner for fortolkning og læring. Vanligvis forklares disse egenskapene ved livet med at alt "egentlig" er biologi og genetikk. Men livet går ikke av seg selv, og organismer er ikke genstyrte automater.
Kakerlakker reagerer på fare ved å flykte mot mørket - en atferd som sikkert er mange millioner år gammel, og som man skulle tro var genetisk styrt. Men forsøk har vist at responsen lett overstyres av hva kakerlakkene i nabolaget gjør. En forskergruppe fikk laget små bevegelige roboter som lignet kakerlakker, og som også var satt inn med passende duftstoffer. Robotene ble programmert til å flykte mot lyset når det var fare på ferde. Allerede etter få forsøk begynte de andre kakerlakkene som så denne atferden, å gjøre det samme.

I denne boka får vi se hvordan livet på jorda ikke bare evolveres, men også evolverer. Det utgjør en dramatisk forskjell. For det betyr at organismene tar del i sin egen utvikling, og påvirker evolusjonens gang. Markus Lindholm er PhD. i biologi, kjent som foreleser og skribent og har særlig vært opptatt av forholdet mellom kultur, filosofi og biologi.
Han tok sin doktorgrad i biologi ved CEES, Universitetet i Oslo. Til daglig er Lindholm forsker ved Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA).  

keyboard_arrow_up