Åndelige Røtter by Ulf Ekman

Åndelige Røtter

By Ulf Ekman

  • Release Date: 2011-07-20
  • Genre: Christianity
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Ulf Ekman peker på et større og berikende perspektiv, og utfordrer oss til å våge omfavne den historiske bakgrunnen og de historiske røttene våre. Det er skatter å finne, innsikt å hente og forbilder å følge gjennom alt det Gud har virket i den kristne historien. 
ULF EKMAN er grunnlegger og pastor for menigheten Livets Ord i Uppsala. Menigheten har et omfattende arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Den arbeider gjennom kristen skole, bibelskoler og teologisk utdannelse, driver misjonsarbeid i mange land, har kristne TV-sendinger og forlagsarbeid. Målet er å forkynne evangeliet og gi grunnleggende undervisning om den kristne troen på mange språk. Ulf Ekman holder regelmessig pastor- og lederseminarer over hele verden, og har skrevet et femtitalls bøker som er oversatt til tretti språk.

keyboard_arrow_up